Yhdistykset

Toimivat yhdistykset (päivitetty tammikuu 2021)

(Huom! Yhdistysten kohdalla ilmoitetut kokoontumisajat ovat vuoden 2020 alun tilanteen mukaisia. Koronatilanteen vuoksi aikoihin on tullut muutoksia, ja joidenkin ryhmien kokoontumiset on keskeytetty. Varmistakaa kokousajat yhdistysten kotisivuilta.)

Isät lasten asialla ry:n vertaisryhmä on tarkoitettu vanhemmille, niin miehille kuin naisille, joiden yhteys lapsiin on vaarantunut tai katkennut toisen vanhemman harjoittaman vieraannuttamisen tai huoltokiusaamisen vuoksi. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 17.30.

Mieli Maasta ry:n vertaisryhmä tarjoaa apua ja tukea masennuksesta kärsiville ja muille, joiden elämäntilanne vaatii vertaistukea. Aikuisten avoin keskustelupainotteinen vertaisryhmä kokoontuu joka torstai klo 15.

Miessakit ry:n miesryhmässä keskustellaan mieheydestä ja vaihdetaan kokemuksia. Tarkoitus on tukea miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden 2. ja 4. maanantai klo 17.

Overeaters Anonymous (Nimettömät Ylensyöjät) tarjoaa toipumisohjelman syömishäiriöistä kärsiville. OA:n ohjelma perustuu 12 askeleeseen. Ryhmä kokoontuu joka sunnuntai klo 13.

Pirkanmaan Uniyhdistys ry tarjoaa vertaistukea kaikenlaisista unihäiriöistä kärsiville. Kokoontumiset ovat joka kuukauden 3. keskiviikko klo 17.

Sella ry on aivolisäkepotilaiden sekä Addison- ja lisämunuaispotilaiden yhteenliittymä. Sella kokoontuu Vertaiskeskuksessa satunnaisesti lauantaisin.

Suomen Kipu ry kokoaa yhteen mitä erilaisimmista kivuista kärsivät ihmiset. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 17.

Suomen tinnitusyhdistys ry tarjoaa vertaistukea tinnituksesta eli kansanomaisesti ilmaistuna jatkuvasta korvien soimisesta kärsiville ihmisille. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden toisena torstaina klo 17.30-19.30.

Tampereen Seudun Aivovammayhdistys ry:llä on kolme eri ryhmää nuorille, aikuisille ja läheisille. Ryhmissä annetaan neuvoja ja tukea aivovammautuneille ja heidän omaisilleen. Huom. Ryhmät kokoontuvat Kalevassa osoitteessa Pellervonkatu 9. Kokoontumisajat voi katsoa yhdistyksen kotisivuilta (kts. esitteen takasivu).

Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry pitää yleiset kokouksensa Vertaiskeskuksessa. Muista tapaamisista saa lisätietoa puh. 0400 741 972 iltaisin ja viikonloppuisin.

Tampereen Sydänyhdistys ry tukee sydänsairaiden arkea ja edistää sydänterveyttä ja hyvinvointia.  Vertaiskeskuksessa yhdistyksen vertaisryhmistä toimii kaksi. Naisen sydän -ryhmä kokoontuu vuoden 2020 alusta joka kuukauden 1. keskiviikko klo 10.30. Ryhmä Sydänystävät kokoontuu joka tiistai klo 11.

Uskontojen uhrien tuki ry:n (UUT) tavoite on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja heidän läheisiään. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden viimeisenä perjantaina klo 18.