Etusivu

Vertaiskeskus tarjoaa henkistä tukea ja apua

Vertaistuki on yksi hyödyllisimmistä toimintamuodoista mitä erilaisimmille vammais- ja potilasryhmille ja myös monille muille tukea tarvitseville erityisryhmille. Vertaistuki perustuu pienryhmissä tarjottavaan apuun ja neuvontaan, jonka antajina ovat omakohtaista erityiskokemusta omaavat henkilöt.

Tampereen seudun vertaiskeskus on toiminut jo yli 15 vuotta ja tarjonnut tukeaan tuhansille henkilöille. Toiminnan piirissä on noin 15 erilaista yhdistystä, ryhmää tai muuta joukkoa, jotka kokoontuvat säännöllisesti Vertaiskeskuksessa. Vertaiskeskusta ylläpitää Tampereen Seudun Vertaisverkko ry.

Vertaiskeskuksen toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoisuuteen. Vertaiskeskuksen hallitus ja kaikki muut toimijat, myös ryhmien vetäjät, toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ilman korvausta. Toimintaan osallistuminen on ilmaista, sillä liittymis- ja jäsenmaksuja ei peritä. Keskuksen toiminta pohjautuu Tampereen kaupungilta saatavaan avustukseen, jolla voidaan maksaa tilavuokra ja juoksevat kulut.

Yhdistysluettelosta ilmenevät tällä hetkellä toimivat yhdistykset ja ryhmät. Vuosien mittaan ryhmät ovat muuttuneet, uusia on tullut ja joitakin on myös poistunut. 

Vertaiskeskus auttaa sinua

Vertaiskeskuksen toiminta perustuu henkiseen tukeen ja apuun niitä tarvitseville. Toimintamuoto on poikkeuksellinen siitä syystä, että tällaista tukimuotoa yhteiskunta ei voi tarjota.

Tapaamisissa on mahdollisuus kohdata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Muun muassa sairastuminen, vammautuminen, masennus, unettomuus, kipu ja henkinen väkivalta sekä niistä johtuvat kriisi ja stressi ovat tilanteita, joissa vertaisryhmät voivat antaa tukea, neuvoa ja toivoa.

Tukiryhmä auttaa ymmärtämään kokemaasi ja edistää sopeutumis- ja selviytymisprosessia. Ryhmien vetäjillä on omakohteista kokemusta ongelmatilanteista, ja he voivat myös ohjata hoitopolkujen hahmottamisessa. Ryhmässä sinua ymmärretään.

Päivystys joka arkitorstai klo 12-14.30.

Koronatilanteen vuoksi päivystys on toistaiseksi keskeytetty.