Etusivu

Vertaiskeskus auttaa sinua.

Vertaiskeskus tarjoaa mahdollisuuden kohdata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Muun muassa sairastuminen, vammautuminen, masennus, unettomuus ja kipu tai henkinen väkivalta sekä niistä johtuvat kriisi ja stressi ovat kaikki tilanteita, joihin vertaisryhmät voivat antaa tukea, neuvoa ja toivoa.

Vertaistukiryhmä auttaa ymmärtämään kokemaasi sekä edistää sopeutumis- ja selviytymisprosessia. Ryhmien vetäjillä on omakohtaista kokemusta ongelmatilanteista, ja he voivat myös ohjata hoitopolkujen hahmottamisessa.

Vertaisryhmässä sinua ymmärretään. Voit puhua ja keskustella asioista, joita et ehkä ole halunnut kenellekään tai joita samaa kokemattomien on vaikea ymmärtää. Saat tietoa siitä, miten vertaisesi ovat selviytyneet omista ongelmistaan. Voit saada heiltä käytännön neuvoja erilaisiin tilanteisiin ja henkistä tukea oman elämänlaatusi parantamiseen.


Päivystys joka arkitorstai klo 12.00 – 14.30.

Vertaiskeskuksessa kohtaat toisia samankaltaisia kokemuksia omaavia ihmisiä.

Sairastuminen, vammautuminen, masennus, unettomuus, kipu ja henkinen väkivalta sekä niistä johtuvat kriisi ja stressi ovat kaikki tilanteita, joihin vertaistukiryhmät voivat antaa toivoa.

Vertaistukiryhmä auttaa ymmärtämään kokemaasi ja edistää selviytymis- ja sopeutumisprosessia. Ryhmien ohjaajat ovat kokemusasiantuntijoita sekä ohjaavat hoitopolkujen hahmottamisessa.